Projecten

Dansproject

In september 2009 is, op initiatief van de stichting,  in het weeshuis een dans- en drumproject opgestart. Het doel is de kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen in iets dat ze leuk vinden, wat ze samen doen en waaraan ze eigenwaarde kunnen ontlenen. De dansen worden ingeoefend door 2 goede docenten (een voor dans en een voor percussie) die daarvoor betaald krijgen. De kinderen genieten er intens van en kunnen inmiddels een boeiende voorstelling geven van ruim een uur. Er is al met succes opgetreden op een oogstfeest in het dorp en op de ’ University of Education’  in Winneba. Enige tijd geleden traden ze  op tijdens de ‘Aboakyer’ in Winneba, een van de meest bekende folklore festivals in Ghana. Het streven is om ook betaalde voorstellingen te geven, bijvoorbeeld op bruiloften en begrafenissen. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het project. De leraren moeten betaald worden, inclusief transport, er moesten drums aangeschaft worden, kostuums genaaid enz.

Als men specifiek het dansproject wil ondersteunen zijn bijdragen welkom op de bankrekening van de stichting onder vermelding van ‘dansproject’. Op Youtube staan een paar filmpjes, waar men de kinderen kan zien oefenen:

I-teach project

De verbreding van de doelstelling van onze stichting opent de mogelijkheid om onze activiteiten niet alleen te beperken tot het kindertehuis.

Dit jaar hebben we bijgedragen aan een veelbelovend onderwijsproject: ‘Graid-up’.

De missie van het  Graid-up’-team is om tot in de verste uithoeken van Ghana het onderwijs in de kernvakken te verbeteren en daarmee ook voor talentvolle kinderen in de periferie de mogelijkheid  te vergroten in te stromen in het vervolgonderwijs. Het team ontwikkelt  materiaal dat leerlingen interactief laat oefenen met de leerstof uit de gebruikte schoolboeken. Zij doen dat op grond van animaties waarin de belangrijkste concepten worden verduidelijkt. Na ieder thema is er een ‘quiz’, waarmee de leerlingen kunnen testen of ze het betreffende item beheersen. De animaties zijn in de eigen studio vervaardigd en zijn geënt op de Ghanese samenleving. De software wordt aangeleverd op een klein tablet. In combinatie met een klassen set wordt ook een laadstation geleverd dat functioneert met behulp van zonnepanelen, zodat men niet afhankelijk is van netstroom.

Onze stichting heeft, leunend op een fikse bijdrage van de Zeeuwse stichting Sambo, een pilot gefinancierd in 5 klassen van verschillende arme scholen. Het materiaal wordt uitgetest en de resultaten van de kinderen vergeleken met een controlegroep. Op grond van de resultaten van de pilot worden de kinderziekten eruit gehaald en wordt het materiaal verbeterd. De pilot gaat in februari 2019 van start.

Uiteindelijk moet de financiering van het project komen uit de opbrengst van verkoop aan particulieren. De financiën van weeshuis en I-teach project worden strikt gescheiden gehouden.

Bee project

Februari 2019 wordt op het land van de chief van Akwakwaa een kleine imkerij opgestart. Het project wordt gefinancierd door en de regie is in handen van de Britse organisatie ‘Bees Abroad’ (http://beesabroad.org.uk) .

Leerlingen die Junior High School voltooid hebben en die interesse hebben, krijgen les in de kneepjes van het bijenhouden en doen daarna het dagelijkse verzorgende werk. Regelmatig komt een lokale deskundige, die in dienst is van ‘Bees Abroad’,  langs om het project te monitoren en de kinderen verder te helpen zich te professionaliseren. Het project start als proefproject, maar als het voldoet aan de verwachtingen, wordt het met een aantal jaren verlengd en kunnen leerlingen van meerdere jaargangen het bijenhouder vak machtig worden. Het vervolg moet zijn, dat zij na de opleiding zelfstandig verder gaan. Gezocht zal daarom worden naar mogelijkheden voor microkrediet.