Projecten

Dansproject

In september 2009 is, op initiatief van de stichting,  in het weeshuis een dans- en drumproject opgestart. Het doel is de kinderen een kans te geven zich te ontwikkelen in iets dat ze leuk vinden, dat ze samen doen en waaraan ze eigenwaarde kunnen ontlenen. De dansen worden ingeoefend door 2 goede docenten (een voor dans en een voor percussie) die daarvoor betaald krijgen. De kinderen genieten er intens van en kunnen inmiddels een boeiende voorstelling geven van ruim een uur. Er is al met succes opgetreden op een oogstfeest in het dorp en op de ’ University of Education’  in Winneba. Enige tijd geleden traden ze  op tijdens de ‘Aboakyer’ in Winneba, een van de meest bekende folklore festivals in Ghana. Het streven is om ook betaalde voorstellingen te geven, bijvoorbeeld op bruiloften en begrafenissen. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan het project. De leraren moeten betaald worden, inclusief transport, er moesten drums aangeschaft worden, kostuums genaaid enz.

Als men specifiek het dansproject wil ondersteunen, zijn bijdragen welkom op de bankrekening van de stichting onder vermelding van ‘dansproject’. Op Youtube staan een paar filmpjes, waar men de kinderen kan zien oefenen:

I-teach project

De verbreding van de doelstelling van onze stichting opent de mogelijkheid om onze activiteiten niet alleen te beperken tot het kindertehuis.

Vorig jaar hebben we bijgedragen aan een veelbelovend onderwijsproject: ‘Graid-up’.

De missie van het Graid-up’-team is om tot in de verste uithoeken van Ghana het onderwijs in de kernvakken te verbeteren en daarmee ook voor talentvolle kinderen in de periferie de mogelijkheid te vergroten in te stromen in het vervolgonderwijs. Het team ontwikkelt materiaal dat leerlingen interactief laat oefenen met de leerstof uit de gebruikte schoolboeken. Zij doen dat op grond van animaties waarin de belangrijkste concepten worden verduidelijkt. Na ieder thema is er een ‘quiz’, waarmee de leerlingen kunnen testen of ze het betreffende item beheersen. De animaties zijn in de eigen studio vervaardigd en zijn geënt op de Ghanese samenleving. De software wordt aangeleverd op een klein tablet. In combinatie met een klassen set wordt ook een laadstation geleverd dat functioneert met behulp van zonnepanelen, zodat men niet afhankelijk is van netstroom.

Onze stichting heeft, leunend op een fikse bijdrage van de Zeeuwse stichting Sambo, een pilot gefinancierd in 5 klassen van verschillende arme scholen. Het materiaal is uitgetest en de resultaten van de kinderen vergeleken met een controlegroep. Op grond van de resultaten van de pilot zijn de kinderziekten eruit gehaald en wordt het materiaal verbeterd.

Uiteindelijk moet de financiering van het project komen uit de opbrengst van verkoop aan particulieren. De financiën van weeshuis en I-teach project worden strikt gescheiden gehouden.

Uiteindelijk moet de financiering van het project komen uit de opbrengst van verkoop aan particulieren. De financiën van weeshuis en I-teach project worden strikt gescheiden gehouden.

Pleegkinderen

Het weeshuis bestaat nu 16 jaar en een probleem dat zich inmiddels heeft aangediend, is: hoe moet het verder met de kinderen als ze wat ouder zijn en buiten het kindertehuis naar school gaan. Tot 12, 13 jaar volgen ze het onderwijs op de basisschool van het tehuis. Daarna gaan ze naar de ‘Junior High School’ in het naburige dorp. Dit is een overheidsschool en de kinderen betalen nauwelijks schoolgeld. Wel zijn er kosten voor boeken, schriften en schoolkleding. Totaal ca. € 100,- per jaar. De meest getalenteerde zouden daarna naar de ‘senior high school’ moeten. Dat is de voorbereiding op HBO en universiteit. De anderen naar een beroepsopleiding. Omdat al deze opleidingen zich alleen in de grotere plaatsen bevinden, is er meestal een ‘boarding school’ aan verbonden. De prijs van deze scholen is voor ons westerlingen wel op te brengen, maar voor de armere Ghanees onbetaalbaar. Twee jaar geleden heeft er, mede op grond van de verkiezingsbelofte de Senior High School gratis te maken, een regeringswisseling plaatsgevonden. De belofte is waargemaakt, met als gevolg een geweldige aanwas van het aantal leerlingen. Dit heeft veel praktische problemen opgeleverd, maar hierdoor is het vervolgonderwijs ook voor onze kinderen beter haalbaar is geworden. Echter……..de opleiding van elk kind blijft geld kosten en daarom zoeken we ‘foster parents’ voor hen. De schoolkosten zijn voor de locale Junior High School €100,- per jaar. Voor het vervolgonderwijs, inclusief kost en inwoning: ca. € 100,- per trimester, dus  € 300,- per jaar. Daar bovenop komen kosten voor schooluniform, boeken, reiskosten e.d.  €200,- voor deze overige kosten moet voldoende zijn. De pleegouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van de kinderen. De ondersteuning wordt gevraagd tot de opleiding is voltooid. Daarna kan het pleegkind in staat geacht worden zijn of haar plaats in de Ghanese maatschappij te vinden. Een beroepsopleiding duurt i.h.a. 3 jaar.

Grote voordelen van ons ‘Foster Parents Plan’ zijn, dat er nauwelijks organisatiekosten zijn en dat de controle op de bestedingen heel direct is.

(info: Peter Dirkson, 0113-220555 of 06-43801244, pdirkson@gmail.com).