Over de stichting

De stichting

De stichting ‘Nyamekye’ is in 2009 opgericht om een kindertehuis in Ghana financieel te ondersteunen.

In 2018 zijn de statuten aangepast en is het doel van de stichting wat breder geformuleerd:

  1. De stichting heeft ten doel: kinderen in een achterstandssituatie in Ghana een betere kans te geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en verantwoordelijke burgers.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen van ontwikkelingen die gericht zijn op het verbeteren van onderwijs, gezondheid en leefomstandigheden van deze kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.

Nu is het ook mogelijk buiten het kindertehuis andere projecten te ondersteunen. Zo is in 2018 een project dat ten doel heeft om met behulp van animaties en ICT het onderwijs in rurale gebieden en achterstandsscholen op een hoger plan te brengen, financieel ondersteund.

De stichting is ANBI erkend en giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: Peter Dirkson (voorzitter) en Enak van Essen (secretaris) en Mieke  van der Jagt (lid). Peter en Enak woonden in 2008 in Ghana en zijn op die manier met het weeshuis in contact gekomen.

Over het bestuur

Peter Dirkson (foto rechts) heeft vanaf 2007 een aantal jaren gewerkt aan de ‘University of Education’ in Winneba in het kader van een onderwijsproject van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daaraan voorafgaande werkte hij als natuurkundeleraar aan het Goese Lyceum in Goes. Nu is hij met pensioen.

Samen met Enak is hij bij toeval bij het kindertehuis terecht gekomen. De school  van het tehuis had weinig meubilair en bijna geen materiaal. Vanuit een eerste hulpactie is een duurzame relatie tot stand gekomen in de vorm van een stichting die het kindertehuis systematisch ondersteunt. Vanaf de oprichting in 2009 is Peter voorzitter/penningmeester.

Enak van Essen (foto links) heeft in 2008 tijdens zijn Master voor docent scheikunde een tijd stage gelopen op de Universiteit van Winneba in Ghana. Daar heeft hij het weeshuis bij toeval leren kennen en is hij een aantal keer teruggeweest in Ghana om naar het weeshuis te reizen. In 2012, 2013 en 2016 is Enak met een groep  van 10 leerlingen van zijn huidige middelbare school (St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam) naar het weeshuis geweest om samen met hen een maatschappelijke stage te doen. Enak is vanaf het begin secretaris van de stichting en ondersteunt Peter in de organisatie.

Mieke van der Jagt (foto rechts), verslaggever in ruste, is nog nooit in Ghana geweest maar is al jaren onder de indruk van de manier waarop de Stichting de gang van zaken in het weeshuis ondersteunt: Niet alleen materiële ondersteuning, maar ook cultuur en plezier. De boodschappen zoveel mogelijk in de buurt doen, zodat de lokale economie ook meeprofiteert en alleen als het moeilijk anders kan, spullen en materiaal invoeren uit EuropaZe is recentelijk (september 2019) toegetreden tot het bestuur en gaat wel sparen om  over een poosje het kindertehuis te bezoeken.

 

 


Gegevens stichting Nyamekye

 

Adres: Siemenwei 25, 4464 BX Goes

e-mail adres: bestuur@weeshuis-nyamekye.nl

IBAN: NL25 ABNA 0421450657 t.n.v. Stichting Nyamekye

SWIFT/BIC: ABNANL2A

KvK-nummer: 20150179

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 820503290